My to przetworzymy! Odkrycie na nowo procesu ekstrakcji węglowodorów!

Ekonafta Polska Sp. z o.o. jest unikalną w skali światowej firmą, której głównym obszarem działania jest oddzielanie asfaltów, smół porafinacyjnych oraz innych materiałów na bazie ropy naftowej, od wszelkich pozostałości przeróbczych, pian bitumicznych, piasków roponośnych (w tym MFTs) i osadów porafinacyjnych na bazie innowacyjnego procesu wysokoobrotowego ścinania (VPC High Shear Process), wynalezionego przez amerykańskich naukowców z Vary Petrochem LLC (USA).

Rozwiązujemy problemy dzięki zastosowaniu przełomowych związków i procesów technologicznych. Tworzymy i wdrażamy rozwiązania, które powodują wzrost odzysku węglowodorów, redukcję kosztów operacyjnych i większe zyski, przy jednoczesnym wyeliminowaniu tworzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiskowych.

Skupiając się na rozwijaniu związków i rewolucjonizowaniu procesów technologicznych, Ekonafta Polska prezentuje całkowicie nowe podejście do problemu. Zamiast ulepszania istniejących technologii, wprowadzamy całkowicie nowe związki i procesy technologiczne w przemyśle naftowym.

Podstawą technologii jest stosowanie opatentowanego chemicznego reagenta CAC-24, na użycie którego, Ekonafta Polska ma wyłączną licencję od Vary Petrochem LLC. Działanie licencji obejmuje całą Europę.

Stosowana technologia ma następujące zalety:

  • Jest ekologicznie bezpieczna
  • Jest energooszczędna (robocza temperatura ok. 54 stopni Celsjusza)
  • Nie rujnuje struktury wewnętrznej węglowodorów
  • Nie tworzy nowych odpadów
  • Jest bezpieczna w użyciu
  • Pozwala na wielokrotne wykorzystanie w cyklu zamkniętym i nie ulatnia się
  • Nie powstają emulsje i mieszanki a składniki ropy naftowej łatwo wychodzą z fazy wodnej
  • Technologia jest bazowana na wodzie i nie wykorzystuje rozpuszczalników
  • Ma szerokie zdolności adaptacyjne i działa skutecznie w zakładach o dowolnej wydajności

Myślenie o technologii bez zastosowania rozpuszczalników

Proces VPC to zmieniająca reguły gry technologia ekstrakcji ropy naftowej z piasków roponośnych- całkowicie bez użycia rozpuszczalników i wolna od lotnych zanieczyszczeń organicznych- dowiedz się więcej.

fotolia_68350038_subscription_monthly_m.jpg