Celem wprowadzenia nowej technologii do użytku komercyjnego postanowiono utworzyć oddzielną grupę firm.

W listopadzie 2009 roku została zarejestrowana we Lwowie Ekonafta Ukraina, pierwsza firma, która miała zaimplementować technologię Vary Petrochem do likwidacji składowisk odpadów ropopochodnych po byłej Rafinerii ropy naftowej we Lwowie.

W maju 2013 została utworzona w Polsce Ekonafta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Spółka powstała, celem realizacji projektu likwidacji zwałowiska odpadów niebezpiecznych ropopochodnych, tzw. „dołów kwasowych” w Czechowicach-Dziedzicach, po byłej Rafinerii Czechowice (obecnie LOTOS S.A.) „Doły kwasowe” stanowią jedną z czterech największych „bomb ekologicznych” w Polsce, i są wpisane do rejestru bomb ekologicznych, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2015 została utworzona Ekonafta Kanada, obejmująca zakresem swojego działania kontynent amerykański. W chwili obecnej Spóła prowadzi prace przygotowawcze do różnych przedsięwzięć komercyjnych w USA i Kanadzie, związanych z usprawnieniem działania rafinerii ropy naftowej i nowymi technologiami w obszrze oczyszczania pozostałości ropopochodnych po wydobywaniu ropy z piasków roponośnych Kanady.

Wszystkie spółki z grupy Ekonafta łączy osoba ich właściciela i głównego inwestora, Pana Nestora Woychyshyna, pełniącego jednocześnie funkcję Dyrektora Zarządzającego (CEO) Vary Petrochem LLC.

ekonafta-logo-roznejezyki.jpg