Stosowana przez Ekonafta Polska technologia VPC pozwala na szerokie spektrum zastosowań w przemyśle naftowym, wydobycia gazu i petrochemicznym.

Oferujemy bogaty wachlarz usług dla szeroko pojętego przemysłu naftowego, m.in.:

  • Oczyszczanie i remediację terenów skażonych niekontrolowanym rozlewem ropy naftowej, produktów przemysłu naftowego oraz innymi substancjami ropopochodnymi
  • Likwidację składowisk i zwałowisk porafinacyjnych z odzyskiem węglowodorów
  • Przerabianie kwaśnych smół i szlamów naftowych na bezpieczne materiały
  • Oczyszczanie odpadów z przemywania wagonów, cystern i innych zbiorników do przewożenia i przechowywania ropy naftowej oraz produktów przemysłu naftowego
  • Usprawnienie efektywności przerobu ropy naftowej w rafineriach, poprzez redukcję strumienia odpadów i usunięcie z nich min. 99,5 % węglowodorów
  • Separację wszelkich mieszanin ropopochodnych od innych materiałów
  • Likwidację strumienia odpadów ropopochodnych, związanych z wydobyciem gazu i ropy naftowej
  • Usprawnienie procesu produkcyjnego, związanego z eksploatacją odwiertów łupkowych gazu i ropy, poprzez eliminację powracającej zanieczyszczonej węglowodorami wody.

Formy współpracy według porozumienia.

Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące możliwości współpracy, uprzejmie prosimy o kontakt z naszą firmą. Na pewno odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!

czechowice_sludge_sample_being_taken_september_2013.jpg

oil_tank_lotos_is_renting_to_us.jpg

vary_site_layout_model.jpg
Przykładowy zakład ekstrakcji węglowodorów metodą VPC